Bieńkowska, D. (1983) „Z problemów stylizacji gwarowej w utworach Władysława Reymonta”, Polonica, 8, s. 221–235. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/183 (Udostępniono: 22kwiecień2021).