Klebanowska, B. (1982) „Dlaczego dzięki”, Polonica, 7, s. 127–135. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/188 (Udostępniono: 5 październik 2022).