Pisarkowa, K. (1982) „Do semantyki kauzatywności”, Polonica, 7, s. 37–46. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/189 (Udostępniono: 30 wrzesień 2022).