Stanecka-Tyralska, B. (1982) „Występowanie mianownika w funkcji dopełniacza w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii”, Polonica, 7, s. 197–207. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/190 (Udostępniono: 28 wrzesień 2022).