Basara, A. i Falińska, B. (1982) „Sprawozdanie z konferencji Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (Binz 20—23 X 1980”, Polonica, 7, s. 265–269. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/192 (Udostępniono: 28 wrzesień 2022).