Basara, J. (1982) „Cele i formy współpracy naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN z zagranicą”, Polonica, 7, s. 201–263. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/194 (Udostępniono: 30 wrzesień 2022).