Rogowska, M. (1982) „Funkcje gramatyczne słowa jako”, Polonica, 7, s. 161–175. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/197 (Udostępniono: 3 grudzień 2022).