Wajszczuk, J. (1982) „Pojęcie nawiązania. Analiza koncepcji Z. Klemensiewicza”, Polonica, 7, s. 67–84. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/198 (Udostępniono: 30 wrzesień 2022).