Pawłowska, R. (1982) „Znaczenie i użycie czasownika myśleć”, Polonica, 7, s. 149–160. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/200 (Udostępniono: 30 wrzesień 2022).