Klebanowska, B. (1982) „Przez w znaczeniu przyczynowym”, Polonica, 7, s. 127–135. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/205 (Udostępniono: 28 wrzesień 2022).