Turkowska, M. (1982) „O wyznaczoności”, Polonica, 7, s. 47–66. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/206 (Udostępniono: 30 wrzesień 2022).