Dzendzeliwski, J. (1982) „Niewyczerpana skarbnica mowy ludu polskiego — Słownik gwar polskich, t. I, z. 1”, Polonica, 7, s. 271–277. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/209 (Udostępniono: 5 październik 2022).