Łojasiewicz, A. (1982) „Zasób spójników współczesnego języka polskiego w świetle literatury przedmiotu”, Polonica, 7, s. 107–126. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/213 (Udostępniono: 3 grudzień 2022).