Szpakowicz, S. i Świdziński, M. (1982) „Zarys klasyfikacji schematów zdaniowych we współczesnej polszczyźnie pisanej”, Polonica, 7, s. 5–35. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/214 (Udostępniono: 30 wrzesień 2022).