Reczek, J. (1982) „Polono-Turcica II”, Polonica, 7, s. 255–260. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/219 (Udostępniono: 30 wrzesień 2022).