Wajszczuk, J. (1982) „Pojęcie nawiązania. Analiza koncepcji Z. Klemensiewicza”, Polonica, 7, s. 67–84. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/221 (Udostępniono: 28 wrzesień 2022).