Siekierska, K. (1982) „Porównania w „Wojnie okocimskiej” Wacława Potockiego i w «Pamiętnikach» Jana Chryzostoma Paska”, Polonica, 7, s. 233–253. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/224 (Udostępniono: 30 wrzesień 2022).