Grochowski, M. (1978) „Charakterystyka semantyczna wyrażeń wolitywnych”, Polonica, 4, s. 83–116. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/282 (Udostępniono: 21czerwiec2021).