Solecka, K. M. (1978) „O Słowniku syntaktyczno-generatywnym czasowników polskich”, Polonica, 4, s. 227–232. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/284 (Udostępniono: 21czerwiec2021).