Grzegorczykowa, R. (1978) „O generycznym użyciu nazw”, Polonica, 4, s. 73–76. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/285 (Udostępniono: 21czerwiec2021).