Weaver, Z. (1978) „Czasownik przypominać i relacja podobieństwa”, Polonica, 4, s. 155–161. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/286 (Udostępniono: 21czerwiec2021).