Winkowski, J. (2019) „Przed i aż do. Badanie eksperymentalne dwóch przyimków czasowych”, Polonica, 39(1), s. 5–27. doi: 10.17651/POLON.39.1.