Laskowski, R. (1978) „Struktury fonotaktyczne”, Polonica, 4, s. 5–13. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/293 (Udostępniono: 21czerwiec2021).