Bańkowski, A. (1978) „Interpretacja «lokalizacyjna» okoliczników czasu”, Polonica, 4, s. 77–81. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/294 (Udostępniono: 21czerwiec2021).