Kreja, B. (1978) „Z zagadnień struktury polskich skrótowców”, Polonica, 4, s. 163–173. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/295 (Udostępniono: 21czerwiec2021).