Basara, A. i Falińska, B. (1978) „Z prac nad Ogólnoslowiańskim Atlasem Językowym. Konferencja Lublana-Portoroż 2—10 VI 1977”, Polonica, 4, s. 219–225. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/296 (Udostępniono: 21czerwiec2021).