Kowalewska, J. (1978) „Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna czasownika szyć”, Polonica, 4, s. 137–153. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/299 (Udostępniono: 21czerwiec2021).