Raszewska-Żurek, B. (2019) „Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory POJĘCIE TO UBRANIE”, Polonica, 39(1), s. 29-43. doi: 10.17651/POLON.39.2.