Okoniowa, J. (1976) „Z historii słowiańskich przyimków (dla, radi,gwoli)”, Polonica, 2, s. 215–219. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/326 (Udostępniono: 6maj2021).