Szymczak, M. (1976) „Nazwy województw i ich mieszkańców (na podstawie podziału administracyjnego wprowadzonego w Polsce w dniu 1 VI 1975 r.)”, Polonica, 2, s. 239–246. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/330 (Udostępniono: 6maj2021).