Szymczak, M. (1975) „Pisownia i znaczenie polskich przymiotników i przysłówków zaprzeczonych”, Polonica, 1, s. 213–218. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/353 (Udostępniono: 6maj2021).