Filar, D. (2019) „Agnieszka Gicala, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w teorii i praktyce przekładu artystycznego, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, ss. 225”, Polonica, 39(1), s. 243-246. doi: 10.17651/POLON.39.13.