Malec, M. (1975) „Staropolskie nazwy osobowe z negacją nie oraz z przyimkami b(i)ez, brzez, przez”, Polonica, 1, s. 259–307. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/365 (Udostępniono: 6maj2021).