Dobaczewski, A. (2001) „Czasowniki percepcji wzrokowej z uzupełnieniem propozycjonalnym (wstęp do analizy semantycznej)”, Polonica, 21, s. 51–68. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/370 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).