Zbróg, P. (2001) „Problemy derywacji i akomodacji w skoordynowanych frazach z niepowtórzonym składnikiem”, Polonica, 21, s. 211–230. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/372 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).