Urban, M. (2001) „Czy wyróżniać homonimiczne sufiskalne formanty przymiotnikowe?”, Polonica, 21, s. 259–268. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/378 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).