Cyra, K. (2001) „Czy rzeczywiście ktokolwiek znaczy każdy?”, Polonica, 21, s. 69–76. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/380 (Udostępniono: 29 wrzesień 2023).