Nowak, E. (2001) „Opis semantyczny analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych (na przykładzie AWN oznaczających wybrane uczucia pozytywne)”, Polonica, 21, s. 25–50. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/385 (Udostępniono: 24 maj 2024).