Grochowski, M. (2001) „Andrzej Bogusławski — Uczony i Nauczyciel (w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin)”, Polonica, 21, s. 5–10. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/390 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).