Bondaruk, A. (2000) „Zdania podmiotowe i dopełnieniowe ze słowem to w języku polskim”, Polonica, 20, s. 71–82. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/394 (Udostępniono: 18 czerwiec 2024).