Węgrzynek, K. (2000) „Własności syntaktyczne leksemów przymiotnikowych”, Polonica, 20, s. 161–170. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/395 (Udostępniono: 24 styczeń 2022).