Menzel, T. (2000) „Czynniki strukturalne jako podstawa rozwoju i klasyfikacji systemu fleksji rzeczowników polskich”, Polonica, 20, s. 253–270. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/396 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).