Stalmaszczyk, P. (2000) „Pojęcie predykacji składniowej w gramatyce generatywnej”, Polonica, 20, s. 23–36. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/399 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).