Zbróg, P. (2000) „Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowaniem transformacji wycierającej zawierających w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu PIĘĆ”, Polonica, 20, s. 111–136. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/400 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).