Duraj-Nowosielska, I. (2000) „Problemy z interpretacją zdań podrzędnie złożonych podmiotowych (układowych)”, Polonica, 20, s. 203–232. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/401 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).