Komorowska, E. (2000) „Miłość w interpretacji pragmalingwistycznej”, Polonica, 20, s. 299–312. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/402 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).