Żmigrodzki, P. (2000) „Z zagadnień składni wewnętrznej polskich zwrotów werbo-nominalnych. Dystrybucja i funkcje czasowników posiłkowych”, Polonica, 20, s. 83–100. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/404 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).