Węgiel, M. (2000) „Opis syntaktyczny przysłówka na przykładzie leksemu daleko”, Polonica, 20, s. 171–186. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/405 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).