Siatkowski, J. (2000) „Wpływy słowiańskie na język i gwary niemieckie (stan badań, potrzeby badawcze)”, Polonica, 20, s. 271–288. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/406 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).