Menzel, T. (2000) „Sympozjum „Przyimki w języku polskim" (Oldenburg 8-11 marca 2000)”, Polonica, 20, s. 351–352. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/408 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).